Dipersilakan kepada pengabdian untuk
MENYERAHKAN DIRI DENGAN SEPENUHNYA
KEPADA ALLAH (ISLAM)

Sumber terbaik untuk mencari kebenaran (ISLAM) diInternetDengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

KEBAHAGIAAN HANYALAH MENYERAHKAN DIRI SEPENUHNYA
KEPADA  ALLAH   SAHAJA

Apendik 2

Rasul Allah Yang Di-Janjikan

           Rasul Allah yang dijanjikan adalah rasul yang menyatukan. Misinya adalah untuk menyucikan dan menyatukan kesemua agama agama yang ada supaya menjadi satu agama: Islam (Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah sahaja).

 

Islam bukannya nama: Ianya menggambarkan satu penyerahan diri yang sepenuhnya dengan mengabdikan diri kepada Allah Sahaja, dengan tidak mengagungkan Isa, Maryam dan Muhammad, ataupun para wali. Sesiapa saja yang memegang prinsip ini adalah “Muslim”(Yang menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Sahaja). Dari itu, seorang itu boleh jadi Muslim Yahudi, Muslim Kristian, Muslim Hindu, Muslim Buddhist, ataupun Muslim Muslim.

 

        Rasul Allah yang dijanjikan telah menyampaikan pengisytiharan Allah iaitu “Hanya agama yang diterima oleh Allah adalah “Penyerahan diri kepada Allah Sahaja” (3:19) dan “Sesiapa saja yang mencari agama selain dari “Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Sahaja (Islam) sebagai agama, ianya tidak akan diterima darinya” (3:85).

 

Rasul Allah mestilah menunjukkan bukti yang dianya adalah Rasul Allah. Setiap rasul Allah telah disokong oleh tanda tanda suci yang tidak boleh dinafikan, dengan membuktikan yang dia mendapat autoriz dari yang Maha Berkuasa untuk menyampaikan mesejNya. Musa melemparkan tongkatnya dan bertukar menjadi ular, Isa memulihkan penyakit lepesi dan menghidupkan yang mati dengan keizinanNya, bukti dari Salleh adalah unta yang terkenal, Ibrahim berjalan keluar dari api, dan mukjizat Muhammad adalah Quran (29:50-51).

 

Quran (3:81, 33:7, 33:40) dan Bible (Malachi 3:1-3) telah meramalkan kedatangan rasul yang menyatukan, iaitu Rasul Allah yang Dijanjikan. Sememangnyalah layak sekali rasul yang membawa misi yang penting mestilah disokong oleh mukjizat yang kuat. (74:30-35). Sementara mukjizat mukjizat dari para rasul yang dahulu hanyalah terbatas pada masa dan tempat, mukjizat Allah yang menyokong rasulNya yang dijanjikan adalah kekal; ianya boleh disaksikan oleh semua manusia, disebarang masa, dan diseberang tempat.

 

Appendik ini telah menunjukkan fizikal, yang boleh diteliti, ditentusahkan dan tidak boleh dinafikan buktinya yang menunjukkan bahwa Rashad Khalifa adalah Rasul Allah yang Dijanjikan.  

Kebenaran Quran

Satu dari ramalan penting dari Quran adalah Rasul Allah yang Dijanjikan ialah dengan menghantarkannya selepas semua para nabi telah datang didunia ini, dan selepas semua kitab kitab Allah telah diturunkan.

             

Allah telah mengambil perjanjian dengan para nabi, dengan mengatakan,  “Aku akan memberikan kepada kamu kitab dengan hikmah (kebijaksanaan). Sesudah itu, seorang rasul akan datang untuk mengesahkan kesemuanya kitab yang ada. Kamu mesti percaya kepadanya dan sokonglah dia.” Dia berkata, “Adakah kamu setuju dengannya, dan berikrar untuk memenuhi perjanjian ini?” Mereka berkata, “Kami setuju.” Dia berkata, “Kamu sekarang telah menjadi para saksi, dan Aku juga bersaksi bersama sama kamu sekelian.” [3:81]

Muhammad Marmaduke Pickthall menterjemahkan 3:81 sebagai berikut:

Apabila Allah membuat perjanjianNya dengan para Nabi, (Dia berkata),Ingatlah yang mana aku telah memberikan kamu kitab dan ilmu. Dan selepas itu akan datang kepada kamu seorang rasul, mengesahkan apa yang kau punyai. Kau mestilah percaya kepadanya dan kamu mestilah menolong dia. Dia berkata: Adakah kamu setuju, dan kamu mestilah menerima bebanKu (yang Aku berikan kepada kamu) dalam (perkara) ini? Mereka menjawab: kami setuju. Dia berkata: maka bersaksilah. Aku akan bersaksi bersama sama kamu.

Kami pelajari dari surah 33 Muhammad adalah satu dari para nabi yang telah memberikan ikhrar kepada Allah.

Dan apabila kami menerima perjanjian dari para Nabi, dan juga kau (Oh Muhammad) dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa anak Maryam, Kami mengambil dari mereka perjanjian yang diikhrarkan. [33:7] (mengikut penterjemahan Muhammad Marmaduke Pickthall).

Ayat 3:81 diatara banyak ayat ayat yang lain, telah memberikan definasi bagi :Nabi” dan “Rasul.” Lantas, “Nabi” adalah rasul Allah yang membawa kitab baru, sementara “Rasul” adalah rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk mengesahkan kitab yang ada; dia tidaklah membawa kitab baru. Mengikut Quran, setiap “Nabi adalah “Rasul,” tetapi tidaklah semua “Rasul itu “Nabi.”

 

Tidak semua rasul telah diberikan kitab yang baru. Tidaklah logik yang Allah akan memberikan kitab kepada nabi, hanya untuk dirinya saja, sebagaimana yang telah difahamkan oleh kebanyakan Muslim “ para ulamak” (2:42, 146, 159). Orang orang yang tidak berapa memahami Quran akan berfikir yang Harun adalah “Nabi,” sebagimana yang telah dinyatakan diayat 19:53, bagi yang tidak menerima kitab. Bagaimana pun, Quran telah menyatakan dengan terangnya bahwa buku perundangan telah diberikan terutamanya kepada “kedua duanya Musa dan Harun” (21:48,37,117). 

 

  Muhammad bukanlah bapa kepada sebarang laki laki diantara kamu. Dia adalah rasul Allah dan penutup bagi sekelian para nabi. Sesungguhnya, Allah amat sedar akan segala suatu. [33:40].

Definasi yang penting ini telah disahkan oleh Quran kod matematika. Penyataan ini telah digunakan diayat 33:40, “Muhammad Khaatum al-Nabiyyeen” (nabi yang terakhir) telah mempunyai nilai gematrikal sebanyak 1349, 19x71, sementara nilai bagi penyataan yang salah berkenaan “Muhammad Khaatum Al-Musaleen” membuktikan kesalahan ayat ini kerana tidak boleh dibahagikan dengan 19.

 

Memang telah wujud dari zaman kezaman, menjadi kebiasaan manusia untuk menolak rasul yang hidup sezaman dengan mereka. Yusuf telah diisytiharkan sebagai “rasul yang terakhir” (40:34). Namun demikian, banyak lagi para rasul yang datang selepas beliau, termasuk Musa, Daud, Sulayman, Isa dan Muhammad.

Perjanjian Telah di-Penuhi

Walaupun para nabi telah pun wafat, sebagaimana dunia mempercayainya, kami tahu yang sesungguhnya roh roh mereka manusia yang sebenar, pada masa ini telah berada diTaman Adnin dimana Adam dan Hawa pernah tinggal. Beberapa ayat ayat menyuruh kita memikir -kan bahwa orang orang percaya yang terpisah dari tubuh tubuh mereka dan pindah keluar dari dunia ini telah mati (2:154, 3:169, 4:69). Walaupun mereka tidak akan dapat kembali semula kedunia kita ini (23:100), mereka adalah “hidup” diSurga. Sila lihat Appendik 17. 

 

Pada masa aku menunaikan Haji diMekkah, dan sebelum matahari terbit pada hari selasa, Zul Hijjah 3, 1391, bersamaan december 21, 1971, aku, Rashad Khalifa, roh dan manusia yang sebenar, bukannya tubuhku, telah dibawa kesuatu tempat didalam alam semesta dimana aku telah diperkenalkan kepada semua para nabi sebagai Rasul Allah yang Dijanjikan. Aku telah diberitahukan segala penjelasan dan kebenaran tentang peristiwa yang bermakna ini sehingga Ramadan 1408.

 

Apabila aku menyaksikan didalam keadaan yang amat sedar, yang aku telah duduk tetap, sementara para nabi, satu demi satu datang kepadaku, melihat wajahku, dan menganggukkan kepala mereka. Allah telah menunjukkan mereka kepadaku kerana mereka telah berada didunia ini, dengan memakai pakaian mengikut asal keturunan mereka. Didalam suasana yang amat meriah sekali dan penuh dengan penghormatan.

 

Melainkan Ibrahim, tidak ada para nabi dikenalkan kepadaku. Aku tahu yang semua para nabi ada disitu, termasuk Musa, Isa Muhammad, Harun, Daud, Nuh, dan kesemuanya. Aku percaya sebabnya untuk menampakkan identiti Ibrahim kerana itu aku bertanyakan tentangnya. Aku merasa terkejut melihat persamaan yang kuat berkenaannya dan keluargaku -diriku, bapaku, dan pakcikku. Dimasa itu aku berfikir, “Siapakah nabi ini yang menyerupai

keluargaku?” Jawabnya pun tiba: “Ibrahim.” Tidak ada bahasa yang dicakapkan. Semua percakapan hanyalah berlaku dalam keadaan mentaliti.

 

Perlu diingatkan bahwa tarikh bagi kesempurnaan perjanjian bagi para nabi adalah pada tanggal Zul-Hijjah 3, 1391. Jika kita campurkan bulan (12), dicampurkan dengan hari (3), dicampurkan dengan tahun (1391), kita akan mendapat totalnya 1406, 19x74. Surah 74 menunjukkan dimana quran penyebut biasa, nombor 19, telah disebutkan. Catetan nombor 1406 adalah juga nombor tahun tahun dari revelasi Quran kepada revelasi mukjizat (Appendik 1).

 

Misi bagi Rasul Allah yang dijanjikan adalah untuk mengesahkan kitab kitab yang ada, menyucikan, dan menyatukan supaya menjadi satu mesej yang suci. Quran menyatakan yang seorang rasul telah ditugaskan untuk mengembalikan mesej Allah kepada kesucian yang asli, untuk membimbing orang orang yang benar – Yahudi, Kristian, Muslim, Buddhists, Sikhs, Hindus, dan lain lain – keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya (5:19 & 65:11).

Dia akan mengumumkan yang Islam (Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Sahaja) Sajalah agama yang diterima oleh Allah (3:19).

Lo, Aku menghantar rasulKu untuk bersedia kejalanKu; tiba tiba akan datang dikuil Tuhan yang kamu cari, dan rasul yang dijanjikan yang kamu semua inginkan. Ya, dia sedang datang, berkata Tuhan bagi tuan rumah. Tetapi siapakah yang akan dapat menahan hari kedatangannya? Dan siapa yang boleh menentang akan kemunculannya? Kerana dia adalah seperti penapis api….Dia akan menyucikan…….   (Malachi 3:1-3)

Bukti

Nama bagi Rasul Allah yang dijanjikan adalah berkod matematika didalam Quran sebagai “Rashad Khalifa.” Ini tentu sekali cara yang paling baik untuk memperkenalkan Rasul Allah kepada dunia dizaman komputer ini.

 

(1)    Sebagaimana yang telah ditunjukkan diAppendik 1, mukjizat Allah yang terbesar didalam Quran yang berasaskan nombor 19, dan yang telah tersembunyi selama 1406 tahun (19x74). Mukjizat yang mengkagumkan ini telah ditakdirkan oleh Allah supaya dinyatakan melalui Rashad Khalifa. Beratus ratus Muslim dan para Orientasi dan para ulamak selama 14 centeri cuba untuk menghuraikan makna sebenar, tapi tidak berjaya, kerana tidak ada satu pun dari mereka yang telah diizinkan untuk mentafsirkan huruf huruf permulaan Quran yang bermakna ini.

 

(2)    Quran telah dijadikan mudah untuk orang orang yang jujur dan yang ingin mencari kebenaran (54:17, 22, 32, 40 & 39:28). Ianya adalah undang undang yang suci yang tidak boleh dibatalkan dan tidak ada sesiapa pun yang telah diberikan kebenaran untuk memasukkan sebarang perkataan didalam Quran, oleh kerana adanya mukjizat yang besar ini, melainkan mereka itu adalah orang orang percaya yang jujur yang mana telah diberikan autoriti yang tertentu (17:45-46, 18:57, 41:44, 56:790. Mukjizat Quran yang mana telah diterangkan melalui Rashad Khalifa adalah tanda yang terbesar bagi kerasulannya.

 

(3)    Asal perkataan bagi nama “Rashad adalah “Rashada” (untuk mendukung petunjuk yang benar). Perkataan asal ini telah disebutkan didalam Quran sebanyak 19 kali. Sembilan belas adalah sebutan biasa (lihat INDEK TO THE WORDS OF QURAN, cetakan pertama muka surat 320)

 

 

 

           Rajah 1 : Surah dan ayat ayat bagi
                   “Rashada” dan “Khalifa”

 

            “Rashada                       “Khalifa

No.   Surah        Ayat              Surah        Ayat

 1         2             186                  (2)            30

 2.        -              256                  38            26

 3.        4               6

 4.        7             146

 5        11             78

 6.        -               87

 7         -               97

 8.       18             10

 9.        -               17

10.       -               24

11.       -               66

12.       21            51

13.       40            29

14.        -              38

15.       49             7

16.       72             2

17.        -              10

18.        -              14      (Surah 2

19.        -              21    adalah ulangan

            ___        ____               ____         ____

            224        1145                38              56

224 + 1145 + 38 + 56  = 1463  = 17x77

 

 

(4)    Perkataan “Rashad” disebut diayat 40:29 & 38. Perkataan “Khalifa,” dinamakan diayat 2:30 dan 38:26. Perkataan pertama “Khalifa” ditujukan bukan kepada manusia, “Khalifa” disini adalah Syaitan, sementara sebutan kedua (surah 38), ditujukan kepada manusia “Khalifa.” Jika kita campurkan nombor nombor surah surah dan ayat ayat bagi “Rashad” (40:29, 38) dan “Khalifa” (38:26) kita akan dapati 40+29+38+26 = 171 = 19x9.

 

(5)    Jumlah bagi semua nombor nombor surah dan ayat dimana semua “Rashada” dan semua “Khalifa” disebut, tanpa perbezaan, menjadikan kepada 1463, 19x77 (Rajah 1).

 

(6)    Total bagi semua surah surah dan ayat ayat dimana asalnya perkataan “Rashada” disebutkan adalah 1369 ataupun (19x72) + 1, sementara total untuk semua sebutan bagi “Khalifa”adalah 94, (19x5) – 1. Faktanya adalah “Rashada” lebih satu dan “Khalifa” kurang satu, maka namanya adalah sebagai “Rashad Khalifa” dan bukanlah sebarang “Rashad” ataupun sebarang “Khalifa.”

 

(7)    Nilai gematrikal bagi “Rashad” adalah 505 dan nilai bagi “Khalifa” adalah 725   (Rajah 7, Appendik 1). Jika kita campurkan nilai bagi “Rashad Khalifa (1230) kepada nombor nombor surah  dan nombor ayat ayat,  dari permulaan Quran kepada sebutan “Rashada” yang pertama, totalnya adalah 1425 19x75. Penjelasannya telah diberikan diRajah 2.

  Rajah 2: Surah surah dan ayat ayat dari Permulaan
  Quran kepada sebutan yang pertama bagi perkataan
                              asal “Rashada”

 

 

No. Surah       No.ayat ayat        Jumlah ayat  # surah

       1                      7                               28

       2                    185                           17205

     ___                  ____                         _____

       3                     192                          17233

                                                            (19x907)

 

 

Juga “Rashad” (505) + “Khalifa” (725) + total surah (3) +

Total ayat ayat (192) = 1425 (19x75)

    505 + 725 + 3 + 192 = 1425 = 19x75

 

(8)    Jika kita campurkan nombor nombor kesemua ayat ayat disetiap surah, contohnya, jumlah bagi nombor nombor ayat (1 + 2 + 3 +…. + hingga akhir) dari mula Quran hingga kepertama sebutan bagi asal perkataan “Rashada,” totalnya menjadi 17233, 19x907 (Rajah 2). 

 

(9)    Huruf huruf permulaan Quran mengandungi penubuhan asas bagi mukjizat Quran. Huruf huruf permulaan ini berlaku diSurah 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, dan 68. Jika kita campurkan jumlah bagi nombor nombor ini menjadi (822) dan dicampurkan dengan nilai “Rashad Khalifa” (1230), totalnya  adalah 2052, 19x108.

     (10) Sebagaimana yang telah ditunjukkan diRajah 3, jika kita campurkan nombor    nombor semua surah dimana perkataan asal “Rashada” disebut, dicampur dengan nombor ayat ayat, kita akan mendapat 1368, ataupun 19x72.

 

Rajah 3: Surah surah dimana perkataan asal bagi
                     “Rashada” berlaku.

 

No.Surah          No.Ayat ayat           Total

      2                       286                       288

      4                       176                       180

      7                       206                       213

     11                      123                       134

     18                      110                       128

     21                      112                       133

     40                        85                       125

     49                        18                         67

     72                        28                       100

     __                       ___                      ____

   224                     1144                     1368

                                                          (19x72)

 

 

 

(11) Jika kita tuliskan nombor surah, diikuti dengan nombor ayat ayat didalam satu surah, diikuti dengan nombor nombor ayat individu, dari sebutan yang pertama bagi perkataan asal “Rashada” (2:186) hingga kesebutan yang akhir bagi perkataan “Rashada” (72:21), dan letakkan nombor nombor ini disebelah satu dan lain, kita akan mendapat nombor yang panjang yang mengandungi 11087 digit, dan dibahagikan dengan 19. Nombor yang panjang ini bermula dari nombor surah 2, diikuti oleh nombor ayat ayat disurah 2 dari permulaan

sebutan “Rashada” diayat 186 hingga akhir surah (100 ayat ayat). Lantas, permulaan nombor akan dilihat seperti begini: 2 100. Nombor nombor 100 ini adalah ayat ayat dari (187 hingga 286) diletakkan sebelah nombor ini. Lantas, nombor yang mewakili surah 2 akan dilihat seperti begini: 2 100 187 188 189……. 285  286. Proses yang sama berterusan hingga 72:21,akhir sebutan bagi perkataan asal “Rashada.” Nombor penuh dilihat seperti begini:

 

2   100   187   188   189 …   72   21   1   2   3…   19   20   21

Nombor surah diikuti dengan nombor ayat ayat, dan nombor nombor surah dan ayat ayat induvidu, dari pertama hingga keakhir sebutan “Rashada” (2:187 hingga keayat 72:21).

Nombor yang penuh ini mengandungi 11087 digit, dan adalah dibahagikan dengan 19.

 

(12) Jika kita meneliti surah surah dan ayat ayat dari sebutan pertama bagi perkataan asal “Rashada” hingga keperkataan “Khalifa” diayat 38:26, kita akan dapati yang jumlah nombor nombor dan nombor nombor ayat ayatnya adalah 4541, ataupun 19x239. Penjelasannya diRajah 4.

 

(13) Apabila kita menulis nilai bagi “Rashad” (505), diikuti dengan setiap nombor   surah dimana perkataan asal “Rashada” berlaku, diikuti dengan nombor nombor ayat ayatnya dari mulanya “Rashada” (2:186) kepada perkataan “Khalifa” (38:26), kita akan mendapat nombor panjang yang boleh dibahagikan kepada 19.

 

 Rajah 4:Surah surah dan ayat ayat dari mula
perkataan berkenaan “Rashada” dan “Khalifa”

 

No. surah           No. ayat ayat         Total

      2                 100 (187-286)         102

      3                          200                 203

      4                          176                 180

      5                          120                 125

      -                             -                      -

    36                            83                 119

    37                          182                 219

    38                            26                   64

   ___                         ___                 ____

   740                        3801               4541

                                                      (19x239)

 

 

 

Sebutan pertama bagi “Rashada” adalah diayat 2:186. maka, kita akan menulis 2 186. Sebutan kedua adalah diayat 2:256, kita tuliskan 256. Sebutan seterusnya  diayat 4:6, ditulis 4 6, dan seterusnya, hingga kita menulis samapi kesurah 38 26 (“Khalifa” yang disebut diayat 38:26). Nombor penuh akan dilihat seperti begini:

505     725      2      186     256     4     6….    38     26

 

Nilai gematrikal bagi “Rashad” adalah dengan megikut setiap sebutan bagi perkataan asal “Rashada” dari sebutan pertama bagi “Rashada” kepada sebutan bagi “Khalifa” diayat 38:26.

 

Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam  [3:19]

(14)      Quran telah menentukan tiga orang rasul bagi Islam (Penyerahan diri sepenuhnya Kepada Allah):

Ibrahim menyampaikan semua rukun Islam untuk diamalkan. Nilai namanya  =  258
Muhammad menyampaikan Quran. Nilai namanya  =   92
Rashad
membuktikan ketulenan Islam.Nilai namanya  =  505
Total nilai gematrikal bagi ketiga tiga nama ini  =   855  (19x45)
 

Judaism, Kristian dan Islam yang benar pengabdian mereka akan bersatu menjadi satu agama – agama yang sempurna dan hanya mengabdikan diri kepada Allah SAHAJA.

 Agama agama yang ada sekarang, termasuk Judaism, Kristian dan Islam telah tersangat dikorupkan dan akan menghilang (9:33, 48:28, 61:9).

(15)    Kadangkala Quran menerangkan tentang “Ibrahim, Ismail, dan Isyak,” ini menunjukkan yang Ismail dan Isyak mestilah dimasukkan dalam sinarai. Luar biasa sekali, percampuran nilai bagi Ismail dan Isyak telah memberikan total yang boleh dibahagikan kepada 19. Ditunjukkan diRajah 5, total barunya adalah 1235, ataupun 19x65. Untuk dibahagikan dengan 19 tidak akan menjadi nyata jika sebarang dari tiga nama ini iaitu Ibrahim, Muhammad, dan Rashad ditinggalkan.

 

Kenapa 81:   Ayat 81    &    Surah 81

(16) Rasul Allah yang dijanjikan telah diramalkan diAyat 81 surah 3. Nilai gematrikal bagi “Rashad” (505), dicampur dengan nilai gematrikal bagi “Khalifa” (725), dicampur dengan nombor Ayat (81), akan menjadi 505 + 725 + 81 = 1311 = 19x69.

 

 

Rajah 5: Nilai Gematrikal bagi 5 para Rasul.

 

                                       Nilai bagi

  Nama                   huruf huruf individu              Total

  Ibrahim               1+2+200+5+10+40                  258

  Ismail                  1+60+40+70+10+30                211

  Isyak                        1+60+8+100                       169

  Muhammad                40+8+40+4                         92

  Rashad                      200+300+1+4                     505

                             …………………….              ………

  1235                               1235

                                                                                  (19x65)

 

 

(17) Jika kita lihat Surah 81, kita akan baca berkenaan rasul Allah yang telah disokong dengan autoriti yang kuat oleh Yang Maha Berkuasa (Ayat 19). Lantas, Ayat 81 surah 3, dan Surah 81, Ayat 19 berhubung kuat dengan nama “Rashad Khalifa” 505 + 725 + 81 = 1311 = 19x69.

 

(18) Jika kita campurkan nombor nombor surah dicampur dengan nombor ayat ayat dari permulaan Quran hingga keayat 3:81, dimana Rasul Allah yang dijanjikan telah diramalkan, totalnya menjadi kepada 380, 19x20. Data ini ditunjukkan diRajah 6.

 

    Rajah 6: Surah surah dan Ayat ayat
             Dari 1:1 hingga 3:81.

 

No.                      No.

Surah            Ayat ayat           Total

    1                     7                      8

    2                  286                   288

    3                    81                     84

  ___             ______               _____

    6                  374                    380

                                               (19x20)

 

 

 

(19) Nilai gematrikal bagi Ayat 3:81adalah 13148, 19x692. Nilai ini boleh berlaku dengan mencampurkan nilai gematrikal bagi setiap huruf didalam ayat.

 

(20) Jika kita melihat dari bahagian Ayat 3:81 dimana dinyatakan terutamanya tentang Rasul Allah yang Dijanjikan: “Seorang rasul akan datang kepada kamu untuk   mengesahkan apa yang telah kamu terima.” Dalam bahasa Arab:

“JAA’AKUM RASOOLUN MUSADDIQUN LEMAA MA’AKUM”

Kami dapati nilai gematrikal bagi frasa utama ini adalah 836, 19x44.

 

“Tentu Sekali Kau adalah salah Seorang dari Para Rasul” (36:3)

(21)   Aku telah diberitahukan dengan tegasnya, melalui malaikat Jibril, yang Ayat 3 surah 36 ditujukan terutamanya kepadaku. Jika kita aturkan surah yang mempunyai huruf huruf permulaan saja, bermula dari surah 2, lalu surah 3 dan surah 7, dan seterusnya, kita akan dapati Surah 36, Ya Seen, menduduki tempat nombor 19.

(22)   Ayat 3 Surah 36 berbunyi, “Tentu sekali kau adalah salah seorang dari para rasul.” Nilai gematrikal bagi frasa ini adalah 612. Dengan mencampurkan nilai ini (612),   dicampurkan dengan nombor surah (36), dicampurkan pula dengan nombor ayat  (3), dan dicampurkan dengan nilai gematrikal bagi “Rashad Khalifa” (505 + 725), kita akan mendapat 36 + 3 + 612 + 505 + 725 = 1881 = 19x99. 

 

(23)   Surah 36 mengandungi 83 ayat ayat. Jika kita campurkan nombor surah (36), dicampurkan dengan nombor ayat ayatnya  (83), dicaampurkan dengan nilai gematrikal bagi “Rashad Khalifa” (505 + 725), kita akan mendapat 36 + 83 + 505 + 725 = 1349 = 19x71.

 

(24) Dari 3:81, dimana Rasul Allah yang dijanjikan telah diramalkan, hingga keSurah  36, semuanya mengandungi 3330 ayat ayat. Dengan mencampurkan nilai “Rashad Khalifa” (1230), kepada nombor ayat ayat ini (3330), kita akan mendapat 505 + 725 + 3330 = 4560, 19x240.

 

(25)   Dari 3:81 hingga 36:3 ianya mempunyai 3333 ayat ayat. Dengan mencampurkan nombor ini dengan nilai gematrikal “Rashad” (505), kita akan mendapat 3333 + 505 = 3838 = 19x202.

 

(26)   Nombor ayat ayat dari 1:1 hingga 36:3 adalah 3705, 19x195 (Rajah 7).

 

(27) Jumlah nombor nombor ayat bagi setiap surah dari 1:1 hingga 36:3 adalah 257925   19x13575 (Rajah 7)

 

Rajah 7: Surah surah dan ayat ayat dari
Surah 1 hingga Ayat 3 bagi Surah 36.

 

No.                 No.                 Jumlah

Surah          Ayat ayat        Ayat # Surah

   1                      7                       28

   2                    286                   41041

   3                    200                   20100

   -                       -                         -

   9                    127                   8128

     -                       -                         -

   34                    54                    1485

   35                    45                    1035

   36                     2                        3

  ___                 _____                ______

  666                  3705                 257925

                       (19x195)          (19x13575)

 

 

(28)   Jumlah bagi nombor nombor surah dari surah 1 hingga surah 36 adalah 666 (Rajah 7). Jika kita campurkan jumlah ini kepada nilai gematrikal bagi “Rashad Khalifa” (505+725), dicampurkan nilai gematrikal bagi ayat 36:3 “Tentu sekali, kau adalah seorang dari para rasul.” (612), totalnya adalah: 666 + 505 + 725 + 612 = 2508 = 19x132.

 

(29)  Jika kita campurkan jumlah nombor nombor ayat (1 + 2 + 3 +….hingga akhir) dari

sebutan pertama bagi perkataan asal “Rashada” (2:186) hingga 36:3 (Kau adalah seorang para rasul) hingga ketotal bagi surah (35), dicampurkan dengan nombor nombor surah itu sendiri, totalnya adalah 241395, ataupun 19x12705 (Rajah 8).

 

(30) Jumlah bagi nombor nombor surah dari sebutan pertama bagi perkataan asal “Rashada” Hingga 36:3 adalah 665, 19x35. Perhatikan yang ini adalah surah 35 (Rajah 8).

 

Rajah 8: Surah surah dan Ayat ayat dari
Permulaan “Rashada” hingga kesurah 36:3.

 

                       No.                    Jumlah bagi

 No.              Surah                  Ayat # surah

  1              2(186-286)                  23836

  2                       3                         20100

  3                       4                         15576

  4                       5                           7260

  -                        -                              -

10                       9                           8128

  -                        -                               -

33                     34                           1485

34                     35                           1035

35                  36 (1-3)                           6

___                ______                     ______

 35                    665                        240695  

 35 + 665 + 240695 = 241395 (19x12705)

 

 

“Seorang Rasul Bagi Ahli Kitab”

(Yahudi, Kristian dan Muslim)

Wahai pengikut kitab, rasul kami telah datang kepada kamu untuk menerangkan sesuatu perkara kepada kamu, selepas waktu yang lama tidak didatangi oleh rasul rasul, supaya tidak kamu mengatakan kelak, “Kami tidak menerima sebarang dari orang yang dapat mengajarkan kami atau memberikan kami amaran.” Orang yang mengajarkan dan juga pemberikan amaran telah datang kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa.* [5:19]

 

(31) Nyata sekali, nombor bagi ayat ini adalah 19, penyebut biasa bagi Quran telah ditemukan oleh Rashad, dan nombor sebutan bagi “Rashada” didalam Quran.

 

(32) Jika kita campurkan nilai bagi “Rashad Khalifa” (1230), dicampurkan dengan nombor surah (5), dicampurkan dengan ayat (19), kita akan mendapat 1230 + 19 = 1254 = 19x66.

 

(33)   Jumlah bagi nombor nombor surah dan nombor ayat ayat dari permulaan Quran hingga keayat ini (5:19) adalah 703, 19x37. Lihat Rajah 9.

 

       Rajah 9: Surah surah dan Ayat ayat dari
              Permulaan hingga keayat 5:19

 

No.Surah             No. ayat ayat            Total

     1                             7                          8

     2                           286                      288

     3                           200                      203

     4                           176                      180

     5                             19                        24

   ____                     _____                  _____

     15                         688                      703

                                                           (19x37)

 

 

(34)   Surah 98, “Bukti,” Ayat 2, mengumumkan kemunculan Rasul Allah yang dijanjikan untuk memanfaatkan “Pengikut Kitab (Yahudi, Kristian dan Muslim).” Dengan mencampurkan nilai gematrikal bagi “Rashad Khalifa” (505 + 725) hingga nombor surah (98), dicampur dengan nombor ayat (2), kita akan mendapat: 505 + 725 + 98 + 2 = 1330 = 19x70.

 

Orang orang yang ingkar diantara ahli kitab, dan juga penyembah pujaan pujaan, berkeras dengan pendirian mereka, meskipun bukti telah diberikan kepada mereka.* [98:1]  

Seorang rasul dari Allah telah membacakan arahan arahan yang suci kepada mereka.* [98:2]

 

(35)   Perlu diperhatikan disini bahwa perkataan “Bayyinah,” dimana maknanya “Bukti” dan juga tajuk bagi surah 98, disebutkan didalam Quran sebanyak 19 kali. Ini satu lagi pengesahan matematika yang membuktikan kesucian pengarangNya bagi Quran ini yang berasaskan nombor utama 19, dan sesungguhnya “Rashad Khalifa” adalah rasul yang dinyatakan diayat 98:2.

 

Rasul Yang Sebenarnya Telah Tiba [44:13]

(36)   Dengan mencampurkan nombor nombor surah, dicampurkan dengan nombor ayat ayat disetiap surah dari mula surah 1:1 hingga keayat 44:13, totalnya menjadi 5415, 19x19x15 (Rajah 10).

 

(37)   Jumlah bagi nombor surah (44) dicampurkan dengan nombor ayat dimana ayat yang meramalkan tentang rasul (13) bersamaan dengan 57, 19x3. Lihat Rajah 10.

 

Rajah 10: Surah surah dan Ayat ayat
dari 1:1 hingga 44:13.

 

No. Surah          No. Ayat ayat         Total

      1                          7                        8

      2                        286                    288

      3                        200                    203

      4                        176                    180

      5                        120                    125

      -                           -                         -

      9                        127                    136

      -                           -                         -

     41                         54                       95

     42                         53                       95

     43                         89                     132

     44                         13                       57

    ___                      ____                  _____

    990                      4425                   5415

                                                      (19x19x15)

 

 

   Akhirnya Dunia

(38)   Allah saja yang Mengetahui tentang masa depan; Dia tahu dengan tepatnya bilakah

dunia ini akan berakhir (7:187, 31:34,  33:63,  41:47, 43:85). Kita pelajari dari Quran bahwa Allah menerangkan sesuatu aspek bagi masa depan kepada para rasulNya. Appendik 25, membuktikan yang Rashad Khalifa telah dirahmati dengan menjelaskan Akhirnya Dunia, mengikut ayat 72:27.  

 

(39)   Nombor ayat ayat dari permulaan Quran hingga keayat 72:27 adalah 5472, ataupun

19x72x4. Perhatikan rasul yang diberikan keterangan berkenaan masa depan diayat 72:27, dan didalam surah ini saja mengandungi 4 perkataan “Rashada” (72:2, 10, 14, & 21). Dengan mencampurkan nilai bagi “Rashad Khalifa” (1230), dicampurkan  dengan 4 ayat ayat dimana “Rashada” telah disebutkan, kita akan mendapat 1230 + 72 + 2 + 10 + 14 + 21  =  1349 = 17x71.

(40)   Ayat 42:27 bermula dengan kenyataan:

(Hanya kepada rasul yang dia pilih). Kenyataan ini ditujukan kepada rasul yang dipilih oleh
Allah untuk menerima berita berita tentang masa depan yang mana nilai gematrikal bagi
kenyataan ini adalah 1919. Rajah 11 menunjukkan datanya.

Rajah 11: Nilai Gematrikal bagi
Rasul yang Dipilih Diayat 72:27.


 

Huruf huruf           Nilai Gematrikal

       A                              1

       L                            30

       A                              1

       M                           40

       N                            50

       A                              1

       R                          200

       T                          400

       D                          800

       Y                            10

       M                            40

       N                             50

       R                           200

       S                              60

       W                              6

       L                             30

                                   …….

                                    1919

 

 

Bagaimana Hendak membezakan Diantara
Rasul Allah Dan Rasul Palsu.

Quran telah memberikan kriteria untuk membezakan para rasul Allah yang benar dari para rasul yang palsu:  

[1] Rasul Allah menganjurkan supaya menyembah Allah SAHAJA, dan menentang sebarang rupa penyekutuan.

[2] Rasul Allah tidak akan meminta pembayaran untuk dirinya sendiri.

[3] Rasul Allah telah diberikan bukti suci yang tidak boleh dipertikaikan tentang kerasulannya.

            Sesiapa saja yang mendakwa menjadi rasul Allah dengan tidak menunjukkan tiga kriteria yang ditunjukkan diatas ini adalah pendakwa yang palsu.

 

 Pembezaan yang paling mustahak sekali diantara rasul Allah dan rasul palsu adalah rasul Allah telah disokong oleh Allah, sementara rasul palsu tidak mendapat sokongan:

*Rasul Allah telah disokong oleh askar askar Allah yang ghaib (3:124,  126,  9:26 &  40, 33:9,  37:171 -173, 48:4&7, 74:31).

  *Rasul Allah telah disokong  oleh perbendaharaan Allah (63:7-8).

  *Rasul Allah, dan juga orang orang yang percaya, telah dijamin kemenangan dan kemulian, didunia ini dan selama lamanya (40:51 & 58:21).  

 

            Lantas, kebenaran bagi rasul Allah tetap kekal, sementara kepalsuan bagi rasul palsu lama kelamaan tetap juga terdedah.

 

Tugas Utama bagi Rasul Allah yang Dijanjikan

            Sebagaimana yang telah dicatetkan didalam Quran, 3:81 Rasul Allah yang dijanjikan mestilah mengesahkan semua kitab kitab, yang mana telah diturunkan kepada semua para nabi, dan mengekalkannya kepada kesucian yang asal.

 

Rahmat dari Allah [21:107]

            Apabila orang orang percaya telah dihadapkan dengan masaalah, mereka berkebolehan menyelesaikannya dengan baik, timbang rasa yang sentiasa diamalkan boleh mengelakkan pertengkaran, perpecahan dan kucar kacir. Kami pelajari dari 2:151, 3:164, dan 21:107 sesungguhnya adalah rahmat dari Allah yang telah menghantarkan kepada kita para rasul untuk memberikan penyelesaian yang akhir bagi masaalah yang kita hadapi. Kami pelajari juga dari ayat 42:51, Allah menghantarkan para rasulNya untuk berurusan kepada kita, dan menyebarkan maklumat maklumat baru. Lantas injunksi yang kuat diayat 4:65, 80 adalah supaya menerima dengan tidak sedikit pun merasa curiga. Pelajaran yang diberikan kepada kita adalah melalui para rasul Allah.

            Berikut ini adalah sinarai tugas utama bagi Rasul Allah yang Dijanjikan:

1.      Menerangkan dan mengumumkan mukjizat matematika didalam Quran (Apendik 1).
2.     
Menonjolkan dan mengeluarkan dua ayat ayat palsu diayat 9:128-129 dari Quran (Apendik 24).
3.     
Menerangkan sebab sebab kehidupan kita; mengapa kita berada disini (Apendik 7).
4.     
Mengumumkan satu agama untuk semua manusia, dan menunjukkan dan menyingkirkan semua korupsi yang dihadapi oleh Judaism, Kristian, dan Islam (Apendik 13, 15, 19). 
5.     
Mengumumkan yang Zakat (derma wajib) adalah satu kewajiban demi untuk menebus dosa (7:156), dan menerangkan cara yang betul bagi pemberian Zakat (Apendik 15).
6.     
Menerangkan tentang akhirnya dunia (Apendik 25).
7.     
Mengumumkan sesiapa yang mati sebelum umur 40 tahun akan dimasukkan kedalam Syurga (Apendik 32).
8.     
Menerangkan tentang kematian Isa (Apendik 22).
9.      Menerangkan bahwa Quran diturunkan, melalui Muhammad      (Apendik 28).
10.  Mengisytiharkan bahwa Muhammad yang menulis revelasi revelasi Allah (Quran) dengan tangannya sendiri (Apendik 28).
11.  Menerangkan mengapa kebanyakan orang orang yang percayakan Allah tidak dapat tempat diSyurga (Apendik 27).
12.  Mengumumkan yang Allah tidak pernah memerintahkan Ibrahim supaya membunuh anak lelakinya  (Apendik 9).
13. 
Mengumumkan rahsia kebahagiaan yang sempurna (Pengumuman).
14. 
Menjustifikasikan sistem jenayah (Apendik 37).

   

info@submission.org

SUBMISSION.ORG

Copyright © Submission.org