Dipersilakan kepada pengabdian untuk
MENYERAHKAN DIRI DENGAN SEPENUHNYA
KEPADA ALLAH (ISLAM)

Sumber terbaik untuk mencari kebenaran (ISLAM) diInternetDengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

KEBAHAGIAAN HANYALAH MENYERAHKAN DIRI SEPENUHNYA
KEPADA  ALLAH   SAHAJA

Apendik 1

Satu Dari Mukjizat Yang Besar  [74:35]

Quran ini berwatakkan sebuah fenomena unik yang tidak pernah terjumpa dari sebarang  manusia yang boleh mengarang seperti buku yang hebat ini. Setiap elemen dari Quran ini adalah berkomposisikan Matematika -  surah surah, ayat ayat, perkataan perkataan, nombor bagi huruf huruf yang tertentu, nombor perkataan perkataan dari rumpun bahasa yang sama, nombor dan bermacam nama nama dari Allah, ejaan yang unik bagi perkataan perkataan yang tertentu, dan banyak lagi elemen disamping kandungannya. Ada dua aspek bagi sistem Quran matematika: (1) Matematika komposisi berkenaan kesusteraannya, dan (2) Matematika struktur yang melibatkan nombor surah surah dan ayat ayat. Oleh sebab luasnya kod matematika ini, walau sekecil mana putarbelit didalam tek Quran ataupun fizikal penyusunannya dapat dikenal pasti dengan serta merta. 

Mudah Di-Faham Mustahil Di-Tiru

Pertama dalam sejarah kita mempunyai kitab yang dibena dengan bukti dari Pengarang yang Suci – matematika komposisi yang sangat luar biasa.

Setiap pembaca buku ini dengan mudah saja dapat ditentusahkan mukjizat matematika didalam Quran. Perkataan “Allah” telah ditulis dalam huruf tebal sepanjang teksnya. Kekerapan kumulatif yang disebutkan bagi perkataan “Allah” dapat dilihat disetip muka surat disebelah hujung kiri. Nombor disebelah hujung kanan adalah total kumulatif bagi nombor ayat ayat yang mengandungi perkataan “Allah” dihalaman teks yang terakhir, menunjukkan total yang dapat dilihat bagi perkataan “Allah” adalah 2698, ataupun 19 x 142. Jumlah nombor nombor ayat bagi semua ayat ayat yang mengandungi perkataan

“Allah” Adalah 118123, juga dibahagikan dengan 19 (118123 = 19 x 6217).

Sembilan belas adalah penyebut biasa dikeseluruhan sistem Quran matematika.

Fenomena ini saja cukup sebagai bukti yang tidak boleh dipertikaikan lagi bahwa Quran ini adalah mesej Allah kepada dunia. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengesan tentang 2698 kegenapan perkataan “Allah” dan nombor ayat ayat yang dapat dilihat, kerana memandangkan (1) masa masa kejahilan semasa Quran diturunkan, dan (2) faktanya adalah surah surah dan ayat ayat terpisah jauh dari tempat turunnya revelasi. Arahan kronoligikal bagi revelasi begitu luas perbezaannya dari format yang akhir (Appendik 23). Bagaimanapun, sistem Quran matematika tidaklah terhad kepada perkataan “Allah” saja; ianya amatlah luas sekali, sangat rumit tetapi dapat difahami.

Fakta Yang Mudah

Sebagai Quran itu sendiri, kod Quran matematika ini adalah daripada yang termudah sampai kepada yang paling komplek sekali. Fakta yang dapat diperhatikan disini dan juga boleh dipastikan untuk mengesahkannya tidak perlu menggunakan sebarang perkakas. Bagi fakta yang komplek pula, diperlukan kalkulator ataupun komputer untuk pengesahannya. Fakta fakta yang berikut ini tidaklah memerlukan sebarang pekakas untuk mengesahkan semuanya itu, tetapi perlu diingatkan disini semua mukjizat yang dinyatakan itu adalah dari Quran yang berbahasakan Arab asli:

1.       Ayat pertama (1:1), dikenali sebagai “Basmallah, “ mengandungi…….......19 huruf huruf.

2.       Quran mengandungi 114 surah dimana ianya adalah………………............19 x 6.

3.       Total nombor bagi ayat ayat didalam Quran adalah 6346, ataupun…….......19 x 334.

[6234 nombor ayat ayat  & 112 ayat ayat yang tidak bernombor

(Basmallahs ) 6234 + 112 = 6346] perhatikan 6 + 3 + 4 +6 = …..................19.

4.       Basmalahs disebut 114 kali, walaupun ianya mudah dilihat

ketiadaannya disurah 9 (ianya disebut dua kali didalam surah 27)

& menjadikan 114 =......................................................................................19 x 6.

5.       Dari surah 9 yang tidak ada Basmalah sampai kesurah 27 yang

mempunyai ekstra Basmalah, jaraknya genap...............................................19 surah surah.  

6.       Diikuti total bagi nombor nombor surah

dari 9 ke 27 (9 + 10 + 11 + 12……+26 + 27 jumlahnya 342, ataupun.........19 x 18.

7.       total ini (342) juga bersamaan dengan nombor perkataan

perkataan diantara dua Basmalah bagi Surah 27, dan 342 =.........................19 x 18.

8.    Revelasi pertama yang terkenal (96:1-5) mengandungi................................19 perkataan.

9.       19 Perkataan dari revelasi yang pertama mengandungi

       76 huruf  huruf………………………………………………………….......19 x 4.

10.   Surah 96 pertama didalam kronologikal yang berturut turut,

mengandungi…………………………………………………………..........19 ayat ayat

11.   Kronologikal surah pertama telah ditempatkan keatas sekali

diantara yang terakhir dari……………………………………………..........19 surah surah.

12.   Surah 96 mengandungi 304 huruf huruf Arab, dan bersamaan 304…….......19 x 16.

13.   Revelasi terakhir (surah 110) mengandungi …………………………..........19 perkataan.

14.   Ayat pertama bagi revelasi yang akhir (110:1) mengandungi………............19 huruf.

15.   14 huruf huruf Arab yang berlainan, menjadikan 14 set yang

merupakan “Permulaan Quran” (seperti A. L. M. 2:1), dipermulaan

surah 29. Nombor nombor ini dicampurkan hingga kepada

14 + 14 + 29 = 57 = ……………………………………………………........19 x 3.

16.   Total bagi nombor nombor surah 29 dimana Permulaan Quran

disebut adalah 2 + 3 + 7 +…………..50 + 68 = 822, dan

822 + 14 (14 set bagi huruf huruf permulaan) bersamaan 836, ataupun.........19 x 44.

17.   Diantara huruf huruf permulaan surah (2) dan huruf huruf permulaan

surah yang akhir (surah 68) 38 surah yang “tidak mempunyai huruf huruf

permulaan,”......................................................................................................19 x 2.

18.   Diantara pertama dan akhir surah yang mempunyai huruf huruf permulaan

mereka adalah diselang selikan “huruf huruf permulaan” dan “tidak

mempunyai huruf huruf permulaan” bagi surah surah.....................................19 set.

19.   Quran mempunyai 30 nombor nombor yang berlainan: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300,

1000, 2000, 3000, 5000, 50,000, & 100,000. Jumlah bagi nombor nombor

ini adalah 162146, dimana bersamaan dengan……………………………..................19 x 8534.

Ini adalah ringkasan dari fakta yang mudah.   

New NUM 19

 

 

A Java based program. Advanced.
Divide very long numbers.

click here

 

 

If your browser does not support Java , use our older version.

NUM 19

 

 

A  computer program to divide very
long numbers. It is free to download

click here

 

 

Kesusasteraan Komposisi Matematika.

Quran adalah sebuah perwatakan bagi fenomena unik yang tidak terjumpa dibuku yang lain; 29 surah bermula dengan 14 set yang berlainan “huruf huruf permulaan Quran,”yang mengandungi dari satu kepada lima huruf huruf dalam satu set. Empat belas huruf huruf, separuh dari huruf huruf Arab, terpakai didalam huruf huruf permulaan ini. Huruf huruf permulaan bagi Quran yang bermakna ini menjadi rahsia bimbingan yang abadi selama 14 centeri.

Quran menyatakan diayat 10:20 dan 25:4-6 yang ianya adalah mukjizat, iaitu, bukti dari Pengarang yang Suci, telah ditakdirkan menjadi rahsia khususnya untuk memastikan ketentuan masanya.:

20.   Mereka berkata, "Kenapa tidak ada mukjizat turun kepada dia dari Tuhannya?" Katakanlah,
 "Keadaan bagi masa depan kepunyaan Allah; maka tunggulah, dan aku juga sama sama
         menunggu dengan kamu." [10:20]

4.       Orang orang yang ingkar itu berkata, "Ini adalah satu kepalsuan yang dia ada adakan, dengan
pertolongan dari beberapa orang lainnya." Mereka telah mengatakan suatu kekufuran dan
kepalsuan. [25:4]

5.       Mereka juga berkata, "Cerita cerita yang dahulu yang dia telah tuliskannya; mereka telah
mengimlakkan kepadanya siang dan malam."* [25:5]

6.       Katakanlah, "Ini telah diturunkan oleh yang Esa yang mengetahui segala Rahsia* disekelian
cekrawala dan bumi. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang." [25:6].

Huruf huruf permulaan Quran terdapat sebahagian besar dari Quran berasaskan 19 mukjizat matematika.

X

Rajah 1: Nama nama bagi huruf huruf permulaan Quran

dan nama surah surahnya

No.          No. Surah          Nama Surah                       Huruf huruf permulaan    

                                                                                          Quran

 1.            2                        Sapi betina                              A. L. M.

 2.            3                        Keluarga Imran                       A. L. M.

 3.            7                        Tempat penungguan               A. L. M. S.

 4.            10                      Yunus                                     A. L. R.

 5.            11                      Hud                                         A. L. R.

 6.            12                      Yusuf                                      A. L. R.   

 7.            13                      Guruh                                     A. L. M. R.

 8.            14                      Ibrahim                                   A. L. R.

 9.            15                      Lembah                                  A. L. R.

10.           19                      Maryam                                  K. H. Y. ‘A. S.

11.           20                      T. H                                        T.H.

12.           26                      Penyair Penyair                      T. S. M.

13.           27                      Semut                                     T. S.

 14.            28                         Sejarah                                        T. S. M.

15.           29                      Labah Labah                          A. L. M.  

16.           30                      Orang orang Rom                  A. L. M.

17.           31                      Luqman                                  A. L. M.  

18.           32                      Sujud                                      A. L. M.

19.           36                      Y.S                                         Y. S.

20.           38                      S.                                            S.

21.           40                      Pengampunan                        H. M.

22.           41                      Perincian                                H. M.

23.           42                      Perundingan                           H. M. ‘A. S. Q.  

24.           43                      Barang x2 Perhiasaan            H. M.

25.           44                      Asap                                       H. M.

26.           45                      Belutut                                   H. M.

27.           46                      Bukit Pasir                             H. M.

28.           50                      Q.                                           Q.

29.           68                      Pena                                       NuN

Latar Belakang Sejarah

Pada 1968, aku sedar yang terjemahan English Quran yang ada tidak menyatakan mesej Allah dengan sebenarnya. Sebagai contoh, dua orang penterjemah yang terkemuka, Yusuf Ali dan Marmaduke Pickhall, mereka berdua tidak dapat lari dari kefahaman agama melalui tradisi yang korup apabila mereka menterjemahkan tentang ayat 39:45.

Apabila Allah Sahaja disebut, hati hati orang orang tidak percayakan Akhirat kecut dengan
kebencian. Tetapi apabila saja yang lain disebutkan disampingNya, mereka bergembira.  [39:45].

Yusuf Ali meninggalkan pertakaan terpenting “Sahaja” dari terjemahannya dan menukarkan ayat lainnya dengan memasukkan perkataan “tuhan tuhan”. Lantas dengan tidak disedari dia telah merosakkan ayat yang sangat penting ini. Terjemahannya bagi 39:45 adalah

demikian:

Apabila Allah yang Hanya Satu, disebutkan, hati hati orang orang yang percaya tidak kepada Akhirat telah dipenuhi dengan perasaan menyampah dan ngeri; tetapi apabila (tuhan tuhan) lain dariNya disebutkan, lihatlah, mereka bergembira. (terjemahan A. Yusuf)    [39:45]

Penyataan tentang “Apabila Allah, dan yang Hanya Satu, disebutkan,” tidaklah sama, “Apabila Allah Sahaja disebut,” Satu bolehlah difahamkan sebagai “Allah, Satu dan Hanya,”

ini juga perkataan yang biasanya ditujukan kepada Muhammad ataupun Isa, dan tidak ada siapa yang menjadi marah. Tetapi jika “Allah Sahaja” disebutkan,” kamu tidak lagi boleh menyebut yang lainnya, kerana itu telah tentu tentunya ditujukan kepada Allah Sahaja, dan kebanyakan orang orang  - yang memuja Muhammad ataupun Isa – akan menjadi marah. Lantas, Yusuf Ali tidak dapat menunjukkan kebenaran Quran kerana dia takut akan dituduh oleh golongan yang bersefahaman dengannya. 

Marmaduke Pickthall menterjemah “SAHAJA” dengan betul, tetapi telah dirosakkan dengan memasukkan fahamannya sendiri. Dia menterjemahkan 39:45 sebagai berikut:

Dan apabila Allah sahaja disebut, hati hati orang orang yang percaya tidak dengan Akhirat menentang, dan apabila orang orang (yang mereka sembah) disampingNya disebut, lihatlah! mereka suka. (terjemahan Marmaduke Pickthal) [39:45]

Apabila aku melihat kebenaran perkataan Allah diputarbelitkan, aku bercadang untuk menterjemahkan Quran, sekurang kurangnya untuk anak anakku sendiri. Aku adalah seorang ahli kimia, dan dengan mempunyai latarbelakang tentang keagamaan yang mendalam – bapaku dikenali sebagai ketua ahli Sufi diMesir – aku bersumpah kepada Allah yang aku tidak akan memindahkan satu ayat pun kepada yang lain melainkan jika aku benar benar memahaminya.

Aku membeli semua buku buku berkenaan penterjemahan Quran dan takwil (tafseer) yang aku dapat mencarinya, dan meletakkan buku buku itu kesemuanya diatas meja, kemudian aku pun memulakan terjemahan. Surah pertama, Kunci, selasai beberapa hari saja. Ayat pertama disurah 2 adalah “A. L. M.” menterjemahkan ini mengambil masa empat tahun, dan  berkebetulan telah terbukanya tirai kebenaran berkenaan “rahsia” Mukjizat besar tentang matematika  didalam Quran. Dari buku buku tafseer Quran, semuanya berpendapat bahwa “tiada siapa yang tahu tentang makna ataupun sesuatu disebalik makna bagi huruf huruf permulaan Quran A. L. M, ataupun huruf huruf permulaan yang lainnya.” Aku pun cuba menulis Quran didalam komputer,  menganalisis keseluruhan teks, dan mencari mungkin ada lagi sebarang matematika yang berhubungkait dengan huruf hurf permulaan Quran ini.

Aku menggunakan pembahagian masa terminal, yang disambungkan melalui telefon kekomputer besar, untuk menguji hipotesisku, aku mengambil keputusan untuk mengkaji huruf huruf tunggal Quran “Q” (Qaaf) bagi surah 42 dan 50, “S” (Saad) bagi surah 7, 19, dan 38, dan “N” (Noon) bagi surah 68. Sebagaimana yang telah dijelaskan dibuku pertamaku MIRACLE OF QURAN: SIGNIFICANCE OR MYSTERIOUS ALPHABETS (Islamic Productions, 1973) banyak usaha pada masa lalu untuk menguraikan misteri ini telah dilakukan tetapi tidak berjaya.

Huruf Huruf Permulaan Quran “Q” (Qaaf)

   Komputer data menunjukkan yang teks huruf permulaan hanya  “Q” terjumpa disurah 42 dan 50, mengandungi nombor yang sama bagi nilai dua Q’ iaitu 57 dan 57. Itu adalah bayangan pertama yang menunjukkan bahwa sistem matematika sebenarnya wujud didalam Quran.

Surah 50 berjudul “Q” dimulai dengan “Q” dan ayat pertama dibaca “Q, dan Quran yang gemilang.” Ini menunjukkan “Q” bermakna “Quran,” total bagi nombor dua Q sebagai huruf huruf permulaan ini merupakan Quran yang mengandungi 114 surah (57 + 57 = 114 = 19 x 6). Idea ini telah dikuatkan lagi faktanya bahwa “Quran” disebut sebanyak 57 kali didalam Quran.

Quran digambarkan didalam surah “Q” sebagai “Majid” (gemilang), dan perkataan Arab “Majid mempunyai nilai gematrikal sebanyak 57: M (40) + j (3) + I (10) + D (4) = 57.

Surah 42 mengandungi 53 ayat ayat, dan 42 + 53 = 19 x 5.

Surah 50 mengandungi 45 ayat ayat, dan 50 + 45 = 95, sama totalnya seperti surah 42.

Dengan mengira huruf “Q” didalam setiap “Ayat 19” diseluruh Quran, totalnya menjadi 76, 19 x 4. Dibawah ini adalah ringkasan data bagi huruf Q.

1.       Kekerapan sebutan bagi “Q” disurah “Q” (no.50) adalah 57 19 x 3.

2.       Huruf “Q” disebut disurah lain yang permulaan surahnya Q (No. 42) genap nombornya sebanyak 57 kali.

3.       Total yang tepat bagi kedua surah berkenaan “Q” adalah 114, bersamaan dengan nombor didalam Quran.

4.       Perkataan “Quran” telah disebutkan sebanyak 57 kali didalam Quran.

5.       Quran digambarkan sebagai “Majid” (Gemilang) adalah berhubung kait dengan perkataan “Majid” mempunyai nilai gematrikalnya sebanyak 57.

6.       Surah 42 mengandungi 53 ayat ayat, dan 42 + 53 = 95, ataupun 19 x 5.

7.       Surah 50 mengandungi 45 ayat ayat, dan 42 + 45 = 95, ataupun 19 x 5.

8.       Nombor dua Q dalam semua ayat ayat bernombor “19” diseluruh Quran adalah 76, 19 x 4.   

Bayangan komposisi matematika Quran mula kelihatan. Contohnya, telah diketahui orang orang yang mengingkari Lut telah disebutkan diayat 50:13 dan disebutkan didalam Quran sebanyak 13 kali – 7:80; 11:70, 74, 89; 21:74;  22:43; 26:160; 27:54, 56; 29:28; 38:13, 50:13; dan 54:33. Mereka itu konsisten dipanggil “Qawm,” tetapi begitu juga huruf permulaan “Q” disurah 50 dipanggil sebagai “Ikhwaan” Nyata sekali Q- mengandungi perkataan untuk “Qawm”, maka perkiraan huruf “Q” disurah 50 akan menjadi 58 sekiranya digunakan perkataan “Qawm diseluruh ayat, tentunya kesemua fenomena berkenaan mukjizat matematika akan menghilang, kerana dengan penukaran bagi satu huruf saja akan merosakkan sistem perkiraan.

Contoh yang lain adalah berkenaan Mekkah diayat 3:96 sebagai “Bekka”! ejaan yang anih ini telah membingungkan para cendikiawan Islam yang terkenal dibeberapa centeri berlalu. Walaupun Mekkah telah diejakan dengan ejaan yang betul seperti diayat 48:24, huruf “M” digantikan kepada huruf “B” diayat 3:96. Diketahui yang surah 3 mempunyai huruf permulaan M, dan huruf “M” akan merosakkan kod Quran sekiranya “Mekkah”dieja dengan betul didalam ayat 3:96.

NuN (Noon)

Huruf huruf permulaan ini adalah unik; ianya dapat dilihat hanya disurah 68, dan nama bagi huruf ini dieja kepada tiga huruf – Noon wow Noon – diteks yang asli, maka ianya dikirakan sebagi dua N. Total perkiraan bagi huruf dipermulaan surah N adalah 133, 19 x 7.

Faktanya yang “N” adalah huruf huruf permulaan yang terakhir didalam Quran (Lihat rajah 1). Sebagai contoh nombor bagi ayat ayat dari huruf huruf permulaan yang pertama dari Quran (A.L.M. 2:1) hingga keakhir huruf permulaan (N 68:1) adalah 5263, ataupun 19 x 277.

Perkataan “Allah” disebut sebanyak 2641 (19 x 139) kali diantara huruf permulaan yang pertama hingga kehuruf permulaan yang terakhir. Jadinya total kegenapan bagi perkataan “Allah” adalah 2698, diikuti dengan huruf huruf permulaan yang luar “A.L.M. diayat 2:1disatu bahagian, dan huruf permulaan “N” ayat 68:1 dibahagian lain, adalah 57, 19 x 3. Rajah 9 hingga 20 membuktikan huruf permulaan “NuN” mestilah dieja dengan memakai dua N.

Rajah 2: Kekerapan bagi kegenapan Huruf “S”

            disurah Saad – huruf permulaan.

Surah                 Kekerapan bagi huruf  “S”     

7                                                            97

19                                                         26

38                                                        29

152

(19x8)

S (Saad)

Huruf awal ini adalah dari tiga surah 7, 19 dan 38, dan total genap bagi huruf “S” (Saad) ditiga surah ini adalah 152 19x8 (rajah 2). Perlu diingatkan bahwa diayat 7: 69 perkataan “Bastatan” adalah dibeberapa cetakkan dengan perkataan “Saad,” sepatutnya “Seen”. Ini adalah satu kesalahan yang besar kerana ini telah merosakkan kod Quran. Dengan melihat kepada salinan Quran yang tertua sekali Salinan Tashkent, didalamnya didapat perkataan “Bastatan” yang betul adalah “Seen” (lihat gambar salinannya dibawah).

Gambar salinan Quran dari Tashkent

Nota Sejarah

Pertemuan penting bahwa “19” adalah penyebut biasa bagi Quran telah mendapat penjelasannya  pada January 1974, berkebetulan pula pada tanggal  Zul-Hijjah 1393 A.H. Quran telah diturunkan pada 13 B.H (Sebelum Hijjah). Ini menjadikan nombor bagi tahun tahun revelasi Quran  kepada revelasi mukjizatnya 1393 + 13 = 1406 = 19 x 74. Sebagai catetan diatas, pengesahan Mukjizat telah mengambil tempat pada January 1974. Hubungkait diantara 19 x 74 tahun qamari dan 1974 tahun suria tidak boleh lari dari kenyataan. Ini terutama sekali apabila fakta yang luar biasa bagi “19” telah disebutkan disurah 74.

Y. S. (Ya Seen)

Kedua huruf ini adalah permulaan bagi Surah 36. Huruf “Y” disebut didalam surah ini sebanyak 237 kali, sementara huruf “ S” (Seen) disebut sebanyak 48 kali.  Total bagi kedua huruf adalah 285, 19 x 15.

Perlu diperhatikan bahwa huruf “Y” telah ditulis didalam Quran kepada dua bentuk; satu dengan ketara dan yang satu lagi adalah tidak ketara. Huruf yang tidak ketara itu mungkin membingungkan orang orang yang tidak begitu biasa dengan bahasa Arab. Contoh yang baik adalah perkataan “Araany dimana telah disebutkan dua kali diayat 12:36. Huruf “Y” telah digunakan sebanyak dua kali dalam perkataan ini, “Y” yang pertama adalah tidak ketara dan yang keduanya ketara.Surah 36 tidak mempunyai “Y” yang sendiri dari kumpulan yang tidak ketara. Ini adalah fenomena yang luar biasa, suatu tidak normal disebutkan dalam surah yang panjang seperti Surah 36. Didalam bukuku QURAN VISUAL PRESENTATION OF THE MIRACLE (Islamic Praductions,1982) tiap tiap “Y” dan “S” didalam Surah 36 telah ditandakan dengan bintang.  

H.M. (Ha Mim)

Tujuh surah yang mempunyai permulaan huruf “H” dan “M” dari surah 40 sampai 46. Total Sebutan bagi dua huruf huruf ini H. M – nilainya  permulaan surah adalah 2147 ataupun 19 x 113. Penjelasan datanya ditunjukkan diRajah 3.

Rajah 3: Sebutan bagi huruf huruf “H’ dan “M”

didalam Tujuh Permulaan Surah surah H.M.

Surah        Kegenapan bagi setiap sebutan

   No.                H        M       H + M

40                  64         380           444

41                  48         276           324

42                  53         300           353

43                  44         324           368

44                  16         150           166

45                  31         200            231

46                  36         225            261

                       292       1855         2147

                                                  (19x113)

‘A.S.Q. (‘Ayn Seen Qaf)

Huruf huruf permulaan didalam ayat 2 bagi surah 42, dan total sebutan bagi huruf huruf didalam surah ini adalah 209, ataupun 19 x 11. Huruf “A” (‘Ayn) disebut 98 kali, huruf “S” (Seen) disebut 54 kali, dan huruf “Q” (Qaf ) disebut 57 kali.

 

 

Penyataan Tambahan; " Perkiraan keseluruhannya berkenaan Huruf
Huruf Permulaan telah dikaji semula pada 2002, dengan menggunakan
perkiraan biasa dan juga menggunakan dua cara alat berkomputer yang
 diprogramkan, telah mendapati yang perkiraan dari Dr.Rashad
Khalifah berkenaan Huruf Huruf Permulaan semuanya adalah tepat
 melainkan huruf "A" (Alef) dan "L" (Laam). Perkiraan baru mengenai
 Huruf Huruf Permulaan ini walaupun sedikit perselisihan dari
 perkiraan Dr. Rashad Khalifah, namun masih juga dapat dikalikan
dengan 19 dan tetap menjadi sebahagian dari Mukjizat Matematika
didalam Quran. Kenyataan sepenuhnya dari perkiraan ini

boleh dilihat di-  http://www.submission.org/miracle/
 ataupun gabungan dihalaman biasa."

 

 

A.L.M. (Alef Laam Mim)

Huruf huruf “A,” “L,” dan “M” paling kerap didalam huruf huruf bahasa Arab, dan sama susunan yang sepertimana kita lihat huruf huruf permulaan Quran – “A,” dan “L, dan “M. huruf huruf permulaan bagi enam surah – 2, 3, 29, 30, 31 dan 32 – total sebutan bagi tiga huruf huruf disetiap enam surah ini adalah dibahagikan dengan 19 [9899 (19x521), 5662 (19x298), 1672 (19x88), 1254 (19x66), 817 (19x43), dan 570 (19x30), bagi nilai masing masing]. Lantas, total sebutan bagi tiga huruf huruf didalam enam surah surah adalah 19874 (19x1046), dan jika diubahkan salah satu dari huruf huruf ini akan merosakkan fenomena ini.

Rajah 4: Sebutan bagi Huruf Huruf “A,” “L,” Dan “M”

didalam surah yang bermula dengan A.L.M.

Surah          Kekerapan Sebutannya

No.             “A”            “L”            “M”        Total.

2                 4502          3202          2195       9899 (19x521)

3                 2521          1892          1249       5662 (19x298)

29               774            554            344         1672 (19x88)

30               544            393            317         1254 (19x66)

31               347            297            173         817 (19x43)

32               257            155            158         570 (19x30)

                   8945          6493         4436       1987 (19x1046)

A.L.R (Alef Llaam Ra)

Huruf huruf permulaan ini didapati disurah 10, 11, 12, 14 dan 15. Total sebutannya bagi huruf huruf ini didalam surah surah ini adalah 2489 (19x131), 2489 (19x131), 2375 (19x125), 1197 (19x63), dan 912 (19x48), bagi setiap masing masing (Rajah 5).

Rajah 5: Sebutan bagi Huruf Huruf “A,” “L,”

dan “R” didalam surah yang bermula dengan A.L.R.

Surah    Kekerapan Sebutan

 No.         “A”          “L”           “M”     Total

 10          1319          913          257      2489 (19x131)

 11          1370          794          325      2489 (19x 131)

 12          1306          812          257      2375 (19x125)

 14           585           452          160      1197 (19x63)

 15           493           323           96        912 (19x 48)

                5073        3294         095      9462 (19x 498)

A.L.M.R (Alef Laam Mim Ra)

Huruf permulaan ini satu surah, No. 13, dan total kekerapan sebutan bagi empat huruf huruf Adalah 1482, ataupun 19x78. Huruf “A” disebut sebanyak 605 kali, “L” disebut sebanyak 480 kali, “M” disebut sebanyak 260 kali, dan “R” disebut sebanyak 137 kali.

A.L.M.S (Alef Laam Mim Saad)

Hanya satu surah saja yang mempunyai huruf permulaan ini, disurah 7, dan huruf “A” disebut didalam surah ini sebanyak 2529 kali, “L” disebut sebanyak 1530 kali, “M” disebut sebanyak 1164 kali, dan “S” (Saad) disebut sebanyak 97 kali. Lantas, total sebutannya bagi empat huruf huruf didalam surah ini adalah 2529 + 1530 + 1164 + 97 = 5320 = 19x280.

Perhatian yang perlu tentang hubungan percantuman huruf “S” (Saad). Huruf permulaan ini disebut juga diSurah 19 dan 38. Sementara melengkapi huruf huruf yang serupa disurah 7 untuk memberikan total yang boleh dibahagikan dengan 19, kekerapan huruf ini juga melengkapi huruf huruf yang serupa diSurah 19 dan 38 untuk dibahagikan kepada 19 (lihat halaman 380).

Tambahan pula, Huruf Permulaan Quran “S” (Saad) berinteraksi dengan huruf huruf permulaan “K.H.Y ‘A.” (Kaaf Haa Ya ‘Ayn) disurah 19 untuk memberikan total yang lain juga dibahagikan dengan 19 (lihat halaman 383). Ini mencantumkan hubungan – dimana adalah tidak unik kepada huruf permulaan “S” (Saad) – diatribut kepada interaksi bagi Quran kod yang berangka.

K.H.Y.‘A.S  (Kaaf, Ha Ya ‘Ayn Saad)

Ini adalah huruf huruf permulaan set yang paling panjang, mengandungi lima huruf, dan disebut disatu surah saja iaitu surah 19. Huruf “K” disurah 19 telah disebutkan sebanyak 137 kali, “H” disebut sebanyak 175 kali, “Y” disebut sebanyak 343 kali, “ ‘A” disebut sebanyak 117 kali dan “S” (Saad) disebut sebanyak 26 kali. Lantas, total sebutan bagilima huruf huruf adalah 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 = 19x42.

H., T.H. (Ta Ha), T.S. (Ta Seen),

& T.S.M. (Ta Seen Mim).

Yang rumit sekali adalah percantuman hubungan membawa kepada bertindihan huruf huruf permulaan Quran untuk memberikan total yang boleh dibahagikan dengan 19. Huruf permulaan “H” adalah diSurah 19 dan 20. Huruf permulaan “T.H” awal bagi surah 20. Huruf permulaan “T.S” didapati disurah 27, sementara huruf permulaan “T.S.M” awalnya disekeliling surah 26 & 28.

 Diberi perhatian pada masa yang panjang, banyak lagi berkenaan komplek percantuman dan pertindihan huruf huruf telah ditemui didalam surah surah yang luar biasa dan mempunyai mukjizat kuat yang telah dikisahkan. Sebagai contoh, kelahiran Isa yang tidak berbapa telah dinyatakan diSurah 19, yang mana awalan huruf huruf permulaannya terpanjang sekali, K. H. Y. ‘A. S.

Percantuman huruf huruf permulaan “H” “T.H.” “T.S.” dan “T.S.M.” pada awalan surah surah menggambarkan mukjizat Musa, Isa, dan luar biasa disebutkan disekeliling Solomon dan para jinnya. Lantas, Allah memberikan bukti yang kuat untuk menyokong mukjizat Yang kuat. Kekerapan bagi sebutan huruf huruf permulaan ini ditunjukkan pada Rajah 6.

Rajah 6: Sebutan bagi Huruf huruf permulaan

Quran “H.,” “T.H.” “T.S.” Dan “T.S.M.,”

           dan surah surah mereka.

Surah         Kekerapan bagi

No.            “H”       “T”      “S”      “M”

19              175         --         --          --

20              251         28        --          --

26               --           33        94        484

27               --           27        94         --

28               --           19       102       460

                   --           --         --           --

                  426       107       290      944

426 + 107 + 290 + 944 = 1767 = (19x93)

Apakah itu “Nilai Gematrikal” ?

Apabila Quran diturunka pada 14 centeri dahulu, nombor nombor yang telah diketahui pada masa ini belum lagi ada.  Sistem universal telah digunakan bagi huruf huruf tulisan Arab, Hebrew, Aramaic, dan Greek dari abjad kepada perangkaan. Nombor yang dinilaikan itu dari sesuatu huruf ianya adalah dengan “Nilai Gematrikal.” Abjadnya di Rajah 7.

Matematika lainnya Kepunyaan

Huruf Huruf Permulaan

Surah Surah

Empat belas huruf huruf Arab, separuh dari Abjad Arab, mengambil bahagian dalam membentukkan 14 set yang berlainan bagi huruf huruf permulaan Quran. Dengan mencampurkan nilai gematrikal bagi setiap dari huruf huruf ini, dicampurkan dengan nombor nombor surah yang berawalkan dari huruf huruf permulaan Quran (29), kami mendapatkan totalnya 722, ataupun 19x19x2.  

Tambahan pula, jika kita mencampurkan kesemua total 14 surah bagi nilai gematrikalnya dan dicampurkan dengan surah pertama dimana huruf huruf permulaannya disebutkan, kita mendapat total besarnya adalah 988, ataupun 19x52. Rajah 8 menunjukkan datanya.

Jika kita campur nombor nombor sebutan bagi tiap tiap 14 huruf huruf yang telah dibentangkan dirajah 8 sebagai huruf huruf permulaannya, dicampurkan dengan nombor surah surah dimana ianya mempunyai huruf huruf permulaan total besarnya menjadikan kepada 2033, ataupun 19x107. Lihat Rajah 9.

Rajah 8: 14 Huruf Huruf Digunakan untuk Membentuk

Huruf Huruf Permulaan bagi Quran.

Huruf Huruf                Nilai            Surah Pertama

A (Alef)                          1                       2

L (Laam)                       30                      2

M (Mim)                       40                       2

S (Saad)                        90                       7

R (Ra)                          200                     10

K (Kaf)                         20                      19

H (Ha)                            5                      19

Y (Ya)                           10                     19

‘A (‘Ayn)                      70                     19

T (Ta)                             9                      20

S (Seen)                         60                     26

H (Ha)                            8                       40

Q (Qaf)                        100                      42

N (Noon)                       50                      68

                                   693                    295

693 + 295 = 988 = 19x52.

juga 693 + 29 (Surah surah) = 722 = 19x19x2

Rajah: 9 Struktur Matematika Pembahagian bagi

Huruf Huruf Permulaan didalam Quran

Huruf                    Nombor setiap                 Surah yang hurufnya                  Total

Permulaan                     Sebutan                               Disebutkan     

A (Alef)                             13                         [+2+3+7+10+11+12+13                 

                                                                        +14+15+29+30+31+32]                222

L (Laam)                            13                        [+2+3+7+10+11+12+13

                                                                       +14+15+29+30+31+32]                 222

M (Mim)                            17                        [+2+3+7+13+26+28+29+30+31

                                                                       +32+40+41+42+43+44+45+46]     519

A (Saad)                              3                                   +7+19+38                              67

R (Ra)                                  6                         +10+11+12+13+14+15                   81

K (Kaf)                                1                                       +19                                    20

H (Ha)                                  2                                    +19+20                                 41

Y (Ya)                                  2                                    +19+36                                57

‘A (‘Ayn)                             2                                    +19+42                                63

T (Ta)                                   4                              +20+26+27+28                        105

S (Seen)                                5                          +26+27+28+36+42                     164

H (HHa)                                7                        +40+41+42+43+44+45+46          308

Q (Qaf)                                 2                                    +42+50                               94

N (Noon)                              2                                        +68                                 70

                                            79                                       1954                              2033

                                                                                                                          (19x107).

Rajah 10 menunjukkan total kekerapan bagi huruf huruf permulaan Quran, dan dicampur dengan total nilai gematrikal untuk huruf huruf ini dari semua surah. Total besarnya bagi semua huruf huruf permulaan disurah surah adalah 1089479. Nombor ini lebih dari satu juta, adalah dibahagikan dengan 19 (1089479 =  19 x 57341). Pertukaran yang sekecil manapun akan merosakkan sistemnya.

Perhatian: Total nilai gematrikal bagi huruf huruf permulaan Quran didalam surah

yang diberikan persamaannya dengan nilai gematrikal bagi setiap huruf boleh dibahagikan dengan kekerapan sebutan huruf permulaan didalam surah.    

Rajah 10: Total Nilai Gematrikal Bagi Semua Huruf Huruf Permulaan Quran Didalam Surah Surah mereka.

Surah       H.H Permulaan         Kekerapan bagi H.H.P         Tot. Nilai Gematrikal.

2               A.L.M                                9899                                     188362

3               A.L.M.                               5662                                     109241

7               A.L.M.S                             5320                                     103719

10             A.L.R.                                2489                                      80109

11             A.L.R.                                2489                                      90190

12             A.L.R.                                2375                                      77066

13             A.L.M.R                            1482                                       52805

14             A.L.R.                                1197                                       46145

15             A.L.R.                                 912                                        29383

19             K.H.Y. ‘A.S.                       798                                        17575

20             T.H                                      279                                         1507

26             T.S.M.                                 611                                        25297

27             T.S                                       121                                         5883

28             T.S.M.                                  581                                       24691

29             A.L.M.                               1672                                       31154

30             A.L.M.                               1254                                       25014

31             A.L.M.                                 817                                       16177

32             A.L.M.                                 570                                        1227

36             Y.S.                                      285                                         5250

38              S.                                          29                                          2610

40              H.M.                                   444                                         15712

41              H.M.                                   324                                         11424

42              H.M. ‘A.S.Q                       562                                         28224

43              H.M.                                   368                                          13312

44              H.M.                                   166                                           6128

45              H.M.                                   231                                           8248

46              H.M.                                   261                                           9288

50              Q                                           57                                           5700

68              N,N                                     133                                           6650

                                                          41388                                      1048091                           

                                                        41388 + 1048091 = 1089479 (19x57341)

Parameter Utama Bagi Huruf Huruf Permulaan Surah Surah, Ayat Ayat,Kekerapannya, Surah Pertama & Surah Akhir Didalam Quran

Rajah 11 menunjukkan yang jumlah nombor nombor bagi surah surah dan ayat ayat dimana huruf huruf permulaan Quran telah dijumpai, dicampur dengan huruf huruf permulaan yang kerap disebutkan didalam surah itu, dicampurkan dengan nombor surah yang pertama dimana huruf huruf permulaannya berlaku, dicampur dengan nombor surah yang terakhir dimana huruf huruf permulaan berlaku, memberikan total yang sama 44232, ataupun 19x2348. Lantas, pembahagian bagi huruf huruf permulaan Quran didalam huruf huruf permulaan bagi surah surah adalah sangat rumit, maka perkiraan mereka itu dan peletakan diantara surah surah telah terjalin untuk memberikan total penuh boleh dibahagikan dengan 19.

Perlu diingatkan bahwa permulaan huruf “N” mestilah dikira sebagai dua N. Fakta sebenarnya adalah Quran teks yang asli telah mengeja dengan menggunakan dua N.

Rajah 11: Parameter bagi 14 Individu Huruf huruf permulaan Quran.

H.H.P                Surah,Ayat & (Kekerapannya) bagi H.H.P.    Surah         Surah

                                            Ditiap tiap Surah                            Pertama     Akhir

A (Alef)                     2:1(4502, 3:1 (2521), 7:1 (2529),                  2             32

                                  10:1 (1319), 11:1 (1370), 12:1

                                  (1306), 13:1 (605) 14:1 (585),

                                    15:1 (493), 29:1 (774),

                                   30:1(544 , 31:1 ( 347) 32” (257).

  

L (Laam)                    2:1(3202), 3:1 (1892), 7:1 (1530),                2              32

                                   10:1 (913), 11:1(794), 12:1 (812),

                                   13: (480), 14:1 (452), 15:1 (323),

                                   29:1 (554), 30:1 (393), 31:1  (297),

                                                    32:1 (155).  

M (Mim)                    2:1(2195)  3:1 (1249),  7:1 (1164),                2              46

                                  13:1(260), 26:1 (484), 28:1 (460),

                                  29:1 (344), 30:1(317), 31:1 (173),

                                  32:1 (158), 40:1((380),41:1 (276),

                                  42:1 (300), 43:1(324), 44:1(150),

                                  45:1 (200), 46:1 (225)

S (Saad)                    7:1 (97), 19:1 (26), 38:1 (29)                           7                38

R (Ra)                     10:1 (257), 11:1 (325), 12:1 (257),                   10               15

                                13:1 (137), 14:1 (160), 15:1 (96)

K (Kaf)                                        19:1 (137)                                     19               19

H (Ha)                              19:1 (175), 20:1 (251)                              19               20

Y (Ya)                              19:1 (343), 36:1 (237)                              19               36

‘A (‘Ayn)                         19:1  (117),  42:2 (98)                              19               42

T (Ta)                    20:1 928), 26:1 (33), 27:1 (27), 8:1 (19)             20               28

S (Seen)                      26:1 (94), 27:1  (94), 28:1 (102)                    26               42

                                           36:1 (48), 42: (54)                                             

H (HHa)                40:1 (64), 41:1 (48), 42:1 (53), 43:1 (44)            40               46

                                       44:1 (16), 45:1 (31), 46:1 (36)     

Q (Qaf)                                42:2 (57), 50:1 (57)                               42               50                               

N (NuN)                                       68:1 (133)                                     68               68

                                                         43423                                       295             514

                                         Total penuh =  43423 + 295 + 514 = 44232 = 19x2328

Kod matematika yang disahkan dan istimewa ini, nombor ayat ayat yang mana Huruf Huruf Permulaan Quran itu sendiri dapat ditemukan. Sebagaimana penjelasannya diRajah 11, semua Huruf huruf Permulaan Quran berlaku diayat 1, melainkan Surah 42 (huruf permulaannya 1 dan 2). Fakta ini telah disokong oleh fenomena matematika yang luar biasa, dimana penjelasannya diRajah 12. Jika kita bahagikan dua ruang bagi Rajah 12, dan jika ditukarkan dengan mencampurkan semua itu, kita masih juga mendapatkan total yang boleh dibahagikan dengan 19 (lihat rajah 13).

Rajah 12: Kod Matematika bagi No.

Ayat Ayat dengan Huruf Huruf

               Permulaan

Surah    No. H.H          Permulaan

             Permulaan      Ayat Ayat

2              3                          1

3              3                          1

7              4                          1

10            3                          1

11            3                          1

12            3                          1

13            4                          1

14            3                          1

15            3                          1

19            5                          1

20            2                          1

26            3                          1

27            2                          1

28            3                          1

29            3                          1

30            3                          1

31            3                          1

32            3                          1

36            2                          1

38            1                          1

40            2                          1

41            2                          1

42            5                          2

43            2                          1

44            2                          1

45            2                          1

46            2                          1

50            1                          1

68            2                          1

822        79                        30

822 + 79 + 30 = 931 (19x49)

Nyata sekali, ianya amat penting untuk mempunyai huruf permulaan ayat ayat disurah 42 supaya dapat diikuti dengan Quran kod matematika. Faktanya ayat 1 bagi surah 42 mengandungi dua huruf permulaan  “H.M.” dan ayat kedua mengandungi tiga Huru huruf Permulaan “ ‘A.S.Q.” telah membingungkan ulamak ulamak Islam dan para orientalis selama 14 centeri.

Pada akhir Appendik ini, para pembaca akan menyaksikan bahwa setiap elemen bagi Quran adalah matematika yang tulen. Elemen yang kita hadapi sekarang adalah berkenaan Huruf Huruf permulaan Quran ditiap tiap permulaan surah” dan “nombor bagi ayat ayat yang mengandungi Huruf Permulaan Quran.” Rajah 11 sampai 13 telah berurusan dengan dua elemen ini.

Tambahan pula ketulenan matematika ditunjukkan dirajah 14 dan 15. Rajah 14, kami mempunyai nombor nombor bagi semua surah surah dicampurkan dengan nombor ayat Ayat ditiap tiap surah, dicampurkan juga dengan nombor ayat ayat yang mengandungi Huruf huruf permulaan, dan juga dicampur dengan nilai gematrikal bagi setiap huruf Huruf permulaan. Total penuh adalah 7030 ataupun 19x370.    

Rajah 13. Membahagikan dua bahagian

    yang pertama bagi Rajah 12 dari

                  dicampurkan

No.       No. H.H           Permulaan

Surah    Permulaan        Ayat Ayat

2    x        3                      1

3    x        3                      1

7    x        4                      1

-               -                       -

42  x        5                      2

-               -                       -

50  x        1                      1

68  x        2                      1

……………              ……........

2022                            30

2022 + 30 = 2052 (19x108)

Rajah 14, Permulaan Surah Surah dalam Golongan Matematika

No.Surah        No. ayat ayat      No. H.H.P                 Nilai G.              Total

                                                Bagi Ayat Ayat          Bagi H.H.P

2                          286                        1                             71                    360

3                          200                        1                             71                    275

7                          206                        1                            161                    375

10                        109                        1                            231                    351

11                        123                        1                            231                    366

12                        111                        1                            231                    355

13                          43                        1                            271                    328

14                          52                        1                            231                    298

15                          99                        1                            231                    346

19                          98                        1                            195                    313

20                        135                        1                              14                    170

26                        227                        1                            109                    363

27                          93                        1                              69                    190

28                          88                        1                             109                   226

29                          69                        1                               71                   170

30                          60                        1                               71                   162

31                          34                        1                           71                   137

32                          30                        1                           71                   134

36                          83                        1                           70                   190

38                          88                        1                           90                   217

40                          85                        1                           48                   174

41                          54                        1                           48                   144

42                          53                        2                          278                   375

43                          89                        1                            48                   181

44                          59                        1                            48                   152

45                          37                        1                            48                   131

46                          35                        1                            48                   130

50                          45                        1                          100                   196

68                          52                        1                        50+50                 221

-----                    --------                   -----                    ---------                -------

822          +        2743       +             30                +       3435     =         7030  

                                                                                                            (19x370)     

Luar biasanya, jika kita memgandakan satu diantara dua bahagian bagi Rajah 14, daripada mencampurkan semuanya itu, kita masih juga mendapatkan total penuh yang boleh dibahagikan dengan 19 (Table 15).

Nombor ayat ayat bagi setiap surah, dan nombor nombor yang diberikan kepada setiap ayat adalah asas elemen bagi Quran. Bukan saja elemen ini mempunyai matematika yang tulen, bahkan kedua dua huruf huruf permulaan dan yang tidak ada huruf huruf permulaan pada surah surah pun telah mempunyai kod. Sekarang ini kita sedang berurusan dengan huruf huruf permulaan Surah surah, Rajah 16 menunjukkan nombor nombor ini yang tujukan kepada surah surah ini, dicampurkan kepada nombor nombor bagi ayat ayat disetiap surah, dicampurkan dengan jumlah nombor nombor ayat (1+2+3…..+ n). Total penuhnya adalah 190133,

Rajah15:Didarapkan 2 bahagian yang pertama bagi Rajah 14, daripada mencampurkan mereka

No.Surah     No.Ayat Ayat         No. H.H.P Ayat Ayat        Nilai G. bagi H.H.P      Total

2             x          286            +              1                          +          71                      =    644

3             x          200            +              1                          +          71                      =    672

7             x          206            +              1                          +        161                      =   1604

-                           -                                -                                        -                                 -

50           x            45            +              1                          +         100                     =    2351

68           x            52            +              1                          +      (50+50)                 =    3637

-------------------------                         ------                                   ----                          -------

           60071                        +            30                          +         3435                   =   63536

                                                                                                                                   (19x3344)  

Rajah 16: Struktur Matematika bagi ayat ayat dari Surah

                  surah yang berhuruf permulaan

No.surah     No. ayat ayat    Jumlah bagi ayat # s      Total

2                          286                    41041                    41329

3                          200                    20100                    20303

7                          206                    21321                    21534

-                            -                           -                             -

50                         45                      1035                      1130

68                         52                      1378                      1498

822                     2743                  186568                  190133

                                                                                (19x10007)

Dengan mencampurkan nombor setiap surah kepada nombor disurah berikutnya, dan kumulatifkan jumlah nombor nombor surah beterusan sehingga keakhir Quran, kita akan Mendapatkan nilai sepadan kepada setiap surah. Lantas, Surah 1 akan mempunyai nilai Sepadannya 1, surah 2 akan mempunyai nilai 1 + 2 = 3, surah 4 akan mempunyai nilai 6 + 4 = 10, dan seterusnya sampai kepada akhir Quran. Nilai total bagi huruf permulaan dan yang tidak ada huruf permulaan bagi surah surah dapat dibahagikan dengan 19 dengan tidak terhad. Nilai bagi permulaan surah surah telah ditunjukkan dirajah 17.

Nilai perkiraan untuk yang tidak mempunyai permulaan surah surah dicampur sampai totalnya bagi 237785, yang mana boleh juga dibahagikan dengan  dengan 19 (237785 =  9x12515).

Rajah 17: Nilai didapati dari kejayaan

 mencampurkan Nombor Nombor surah

Nombor surah        Nilai yang Dikira

2                                                3  

3                                                6

7                                             28

10                                             55

11                                             66

12                                             78

13                                             91

14                       105

15                       120

19                                          190  

20                                          210

 -                           -

44                                          990

45                                         1035

46                                         1081

50                                         1275

68                                         2346

                                 15675

                               (19x825)     

Kod Matematika bagi Perkataan yang Istimewa

Perkataan “Allah”

[1] Telah ditunjukkan pada mulanya perkataan “Allah” disebut didalam Quran sebanyak 2698 kali, 19x142.

[2] Nombor ayat ayat dimana perkataan “Allah” disebut menjadi kepada 118123, juga boleh dibahagikan kepada 19 (118123 = 19x6217).

Fenomena yang mudah ini telah memberikan banyak kesukaran bagi mengira perkataan “Allah,” kami adalah kumpulan pekerja pekerja, yang lengkap dengan komputer komputer, dan kami semuanya berkelulusan kolej. Namun demikian kami telah membuat beberapa kesalahan didalam mengira, menghitung ataupun hanya menulis dan mengira perkataan “Allah”. Mereka yang mendakwa bahwa Muhammad yang mengarang Quran ini adalah betul betul tidak logik; dia tidak pernah kekolej, dan beliau tidak juga mempunyai komputer.

[3] Dari Huruf huruf permulaan yang pertama (A.L.M. 2:1) sampai kehuruf permulaan yang terakhir (N. 68:1), perkataan “Allah “ disebut sebanyak 2641, 19x139.

4] Perkataan “Allah” disebut 57 kali dibahagian yang tidak mempunyai Huruf huruf Permulaan (Rajah 18).

[5] Dengan mencampurkan nombor surah surah dan ayat ayat dimana mempunyai 57 kali perkataan “Allah,” kita mendapatkan totalnya 2432, ataupun 19x128. Lihat rajah 18.

[6] Perkataan “Allah” yang disebut didalam 85 surah surah. Jika kita campurkan nombor tiap tiap surah surah kepada nombor ayat ayat diantara pertama dan yang akhir sebutan bagi perkataan “Allah” termasuk kedua dua ayat ayat, total penuhnya menjadi 8170 ataupun 19x430. Data yang ringkas telah ditunjukkan diRajah 19.

Rajah 18:Kekerapan perkataan “Allah” dibahagian yang

               tidak mempunyai Huruf Permulaan

No.surah     No. Ayat Ayat       Masa Berlaku

1                              1,2                      2

69                             33                      1

70                              3                      1

71                3,4,13 15, 17, 19 25       7

72              4,5,7,12,18,19, 22,23     10

73                             20                      7

74                          31,56                    3

76                       6,9,11,30                 5

79                             25                      1

81                             29                      1

82                             19                      1

84                             23                      1

85                          8,9,20                   3

87                              7                       1

88                             24                      1

91                             13                      2

95                               8                      1

96                             14                      1

98                          2,5,8                     3

104                            6                       1

110                           1,2                     2

112                           1,2                     2

1798                         634                   57

                                                        (19x3)

Jumlah nombor nombor bagi surah surah

& ayat ayat = 1798 + 634 = 2432 = 19x128.

Total kekerapan bagi perkataan ‘Allah’

dibahagian yang berhurufkan permulaan

= 57 (19x3)

Rajah 19 Semua surah surah dimana perkataan ‘Allah disebutkan.

       No.Surah     Ayat pertama  Ayat Akhir       Ayat Ayat

                                                                           1st hingga Akhir

1.          1                     1                  2                           2

2           2                     7               286                       280

3.          3                     2               200                       199

-            -                      -                  -                             -  

84.    110                     1                  2                            2

85.    112                     1                  2                            2

          _ _                                                                      _ _

  

  3910                                                              4260

                  3910 + 4260 = 8170 = 19x430

Bilangan Sebutan bagi perkataan “Allah” termasuk

didalam kumpulan matematika.

Mesej dominan Quran adalah “Allah Yang Satu.” Perkataan “Satu’ didalam bahasa Arab “Wahed” disebut didalam Quran sebanyak 25 kali. Enam dari sebutan ini ditujukan lain dari Allah (satu macam makanan, satu pintu, dll.) 19 sebutan yang lain ditujukan kepada “Allah.” Data ini terdapat diklasik reference INDEX TO THE WORDS OF QURAN.

Kepentingan bagi perkataan “Satu” adalah sebagai mesej asas yang nyata, fakta yang sebenarnya bahwa penyebut biasa didalam Quran adalah 19, secara tidak langsung menjadi Nilai gematrikal bagi perkataan “SATU.”

Apendik1-2 Klik Disini

 

 

 

     info@submission.org

SUBMISSION.ORG

Back HomeCopyright © 1997-2003 Submission.org